Sångövning

Sångövning
Lundtorp, år 1932

Sångövning