Lundtorp

Lundtorp
Lundtorp, år 1941

Karl Fredrik Loord. Timrad stuga med 2 rum och kök. 5 kor, häst, får och grisar.