Hagen

Hagen
Hagen. Stugan var uppförd bredvid torpet Lundtorp  (Kristineberg). Stugan revs år 1925.Kortet är taget 1910.