Bröllop

Bröllop
Bröllop i Bethel- kapellet år 1915 mellan Tora Wahlström och Ernst Samuelsson. Vigselförrättare var kyrkoherde K. A Ydén, Målilla.