Grundare av sparbanken

Grundare av sparbanken
Grundare av Målilla sparbank, år 1905. Till vänster; Överste C. G Hult och Kyrkoherde K. A Ydén. 

År 1905, inlåning 44 773 kr. Utlåning 51 770 kr. Reservfond 14. Fonder i % av innestående behållning 0,03.

Förening:

Målilla-Gårdveda Hembygdsförening

Skapad av: Målilla-Gårdveda Hembygdsförening (2014-01-20 10:18:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Målilla-Gårdveda Hembygdsförening (2014-01-20 10:18:39) Kontakta föreningen