Klockaregården

Klockaregården
Byggdes År 1899. Gamla ålderdomshemmet, tidigare Klockaregården som ombyggdes till ålderdomshem år 1930. Hemmet revs i maj- juni 1975. Gården ägdes tidigare av Kantor Westring.

Ålderdomshemmet 1930-1967. Foto taget 1974