Matilda stugan

Matilda stugan
Matilda stugan byggd omkring 1840. Den var uppförd på den plats som affärshuset Tärnan har sin parkering. 

Matilda Nygren (Matilda i svängen). kortet är taget 1938