Sparbanken

Sparbanken
Återinvigning av Målilla sparbank efter ombyggnaden 1982. Fr. v. Margareta Eklund, Ulla Pettersson, Asta Pettersson, Astas son och Lars- Erik Ståhl.