Sparbanken

Sparbanken
Från vänster Elisabet Frööjd och Asta Pettersson.