Svealokalen

Svealokalen
Svealokalen under rivning. År 1979