Åktur

Åktur
Cristineberg, en åktur med tjuren. År 1922