Fighult

Fighult
Fighult, Johan och Amanda Johansson, år 1932

År 1784 bodde här Lars Nilsson gift med Greta Larsdotter.