Kristineberg

Kristineberg
Christineberg som tidigare ägts av släkterna Gyllenram, Hoppenstedt, nuvarande ägare: Godsägare Bengt och Isabella Sporring. Kristineberg år 1919.