Grönkulla

Grönkulla
Frisinnat möte hos A. Asplund År 1916