Affärer

Affärer
År 1884 byggdes F. O Nelsons affärshus med specerier, manufaktur och telefonstation.