Hans Engborg

Hans Engborg
Hans Engborg i sin verkstad vid Stockholmsvägen år 1980.