Målilla hotell

Målilla hotell
Målilla Hotell Hösten År 1906.

På skylt till vänster Konrad Franzens Kött-Fläsk och Charkuteri Affär.

Aktiebolaget Vesterviks Handelsbank

Rakt fram: Hotell