Sjögrens smedja

Sjögrens smedja
Smedmästare K. A Sjögren bedrev smidesrörelse sedan 1880- talet. Tillverkningen var handdrivna stifttröskverk. Rörelsen upphörde omkring 1925. E. Engborg bedrev bilreparationsverkstad från 1930- 1958. Verkstaden revs år 1968.