Väghyvel

Väghyvel
Första väghyveln, Vägstyrelsen (G. Engborg), år 1935