Malmsnäs Garveri

Malmsnäs Garveri
Malmsnäs Garveri (C.A. Hultenius) år 1934