Vetlandavägen 2

Vetlandavägen 2
Garvare Per Råberg, byggt år 1838. (C. A Hultenius) 

Garvare C. A Hultenius bostad, År 1912