Kraftstation

Kraftstation
Gårdveda kraftstation År1922