Garveriet

Garveriet
Garveriet, sista ägaren Ivar Hultenius.

J. F Engström och I. Hultenius. Foto år 1896