Malmsnäs garveri

Malmsnäs garveri
Malmsnäs garveri (C. A Hultenius) år 1932

Från vänster: 3 barn, Engström och P. Hultenius