Jordbanetävling

Jordbanetävling
Bild efter jordbanetävling i Målilla 1946. Aage Jensen med fru från Danmark. Hans Engborg, Henry Karlsson, Gunnar Engborg, Axel Brittner och Ivar Sjöberg, Malmö.