Skärslida

Skärslida
Håkansson, Skärslida. År 1914.