Ärnaskögle gård

Ärnaskögle gård
Omkring år 1740 byggdes  mansbyggnaden på Ärnasjögle gård  K.Johan Karlsson 1885, Oskar Karlsson 1915-1936, nuvarande ägare Erik Karlsson. Ladugården ödelades av brand 1973 geom.åska. Gården brukas ej. Ärnasjögle år 1976.