Ärnaskögle

Ärnaskögle
Ärnaskögle. År 1829 Daniel Carlsson. Kortet är taget 1976