Loftbod

Loftbod
Ärnaskögle. Loftbod från 1700-talet. Kortet är taget 1976