Högalid

Högalid
Högalid, Johan E. Nilsson, år 1852. Foto, år 1948