Hägelåkra 1:5

Hägelåkra 1:5
Hägelåkra 1:5. Byggt omkring år 1840 av Karl J. Svensson. Foto år 1975

Hägelåkra 3:1, byggt av Karl Johan Ekelund år 1846. Riksdagsmansgård. Väggarna är av liggtimmer och reveterat (rappat)