Hägg, Johansson

Hägg, Johansson
Oskar Hägg   P. Johansson år 1921

Hägelåkra