Hägelåkra

Hägelåkra
Hägelåkra till vänster och tandläkarhuset till höger i bild.