Björnhorva

Björnhorva
Björnhorva, under Hägelåkra, år 1979