Hägelåkra

Hägelåkra
Vintrig bild från 1977 som är tagen från Stockholmsvägen. I mitten syns Hultenius manbyggnad, Hägelåkra.