Skyttepaviljongen

Skyttepaviljongen
Hyvelbänkstillverkning i skyttepaviljongen år 1915.

Ägare Karl Johansson. Skyttepaviljongen ödelades i brand år 1918.