Karlstorp

Karlstorp
Karlstorp torp, år 1961

Timrad stuga, ladugård för 2 kor och vedbod. Torpare: Ragnar och Anna Svensson.