Bröllop

Bröllop
Bröllop på Gårdveda hotell år 1918, Gunhild Danielsson - Linus Karlsson. Vigselförrättare kyrkoherde K.A Ydén, Målilla. Gårdveda hotell (bröllop) år 1918