Gårdveda hotell

Gårdveda hotell
år 1906 byggdes Hotellet Hildegard Norell innehade rörelsen i 50-år. Gårdveda 1916