Gårdveda

Gårdveda
Järnvägsbro och landsvägsbro  (Gårdveda)   År 1922