Tingsberget

Tingsberget
Tingsberget vid Komberg År 1929.