Oskar Danielsson

Oskar Danielsson
Omkring 1872 byggdes Oskar Danielsson spec. o diverseaffär som även innehöll bostad. Affärsrörelsen upphörde 1956. Kortet är taget år 1919.