Horvstugan

Horvstugan
Horvstugan, under Gårdveda, kallas även "Långesia". Severin och Helga Gustafsson, år 1923