Idrottsplatsen

Idrottsplatsen
kortet är taget 1934