Invigning

Invigning
Invigning av Målilla idrottspats år 1935.