N.T.O.

N.T.O.
År 1909 bildades N.T.O nykterhetslogen Höstrosen nr.945. Sista ordförande var Bryggmästare Bengt Johansson. Logen upplöstes år 1973. Lokalen ägs numera av fru Ruth Andersson.