N.O.V. Logen

N.O.V. Logen
N.O.V. Logen. Nya viljor bil. år 1916 nedlagd omkring 20-talet. Logen 1278. Linnèa 7/1 1923. 285 Moliljan 25/3 1925. Kortet taget 1925.