1949

1949
1949. Närmast på bild Herbert Lundén, Hugo Svensson, Thure Lundén, Hugo Svensson, Thure Lindh, Sten Johansson och Läcke.