Målilla motorklubb

Målilla motorklubb
År 1929, den 16 juni, bildades Målillaortens motorklubb under landsfiskalen Hj, Henrikssons ordförandeskap. Senare ändrades namnet till Målilla motorklubb. M.M.K.