Målilla motorklubb

Målilla motorklubb
Den 12 oktober 1930 anordnade klubben sin första tävling.

Den 29 augusti 1932 väckte Gunnar Engborg frågan om anordnande av jordbanetävling.